Bandet har gamla anor – det bildades av några  musikanter från Malte Johnsons berömda Lisebergsorkester som gärna ville gärna fortsätta att spela skön storbandsmusik i läckra arrangemang.
Under de första åren spelade vi under namnet Lerums Storband men numera heter vi Smokerings Big Band.
Det blev skivor, radio- och TV program och turnéer både inom och utom landets gränser.

Orkestern repeterar och spelar i Sjömanskyrkan i Göteborg.
Vi medverkar ibland i musikgudstjänster och ger också konserter då och då med olika teman.