KOmmande konserter
Söndag 27 Maj kl 15:00   FritidslantgårdeN Galaxen Bergsjön GöteborG Friluftskonsert 15:00
torsdag 7 juni restaurang lilla bommen storbandsmusik 20:00