Bandet har gamla anor – det bildades av några  musikanter från Malte Johnsons berömda Lisebergsorkester som gärna ville gärna fortsätta att spela skön storbandsmusik i läckra arrangemang.
Under de första åren spelade vi under namnet Lerums Storband men numera heter vi Smokerings Big Band.Det blev skivor, radio- och TV program och turnéer både inom och utom landets gränser.
Orkestern repeterar och spelar i Fritidslokalen Galaxen  i Göteborg. Vi  ger  konserter då och då med olika teman  i konsertsalar i och runt Göteborg.