Styrelsen informerar

Här får man information och anmäler sitt deltagande på konserter och repetitioner.

Några tips!

  • Ta för vana att regelbundet besöka medlemssidan
  • Om du får förhinder att delta vid planerade aktiviteter fyll  då i närvaroanmälan. Gärna med en kommentar.

 

Styrelsen 2018

Ordförande: Thomas Åkermark
Sekreterare: Stefan Lindén
Kassör:           Lennart Johansson
Ledamot:      Tony Skowronek 
Ledamot:      Bengt Franzino
Suppleant:   Anders Hultstein
Suppleant:   Peter Malton